Αναζητηση:

Αφαλάτωση Νερού 6000 Λίτρα / Ημέρα BRAKIS WATER 5.000-12.000μς

αφαλάτωση-νερού
ΚΩΔΙΚΟΣ: 30023
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
 
Περιγραφή
Αποστολή σε Φίλο σας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ, RO SYSTEMS, REVERSE OSMOSIS, :

 BRAKIS WATER 5.000-12.000μς

 Αυτα Τα συστήματα της σειράς LS είναι προηγμένες αυτοματοποιημένες, μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες σχεδιάζονται

 και κατασκευάζονται στην Ευρώπη σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε περιοχής και εγκατάστασης.

 Επεξεργάζονται αποτελεσματικά υφάλμυρα νερά και νερά γεωτρήσεων περιεκτικότητας σε αλάτι.

PURECLEER LS MINI COMMERCIAL water system

Αυτόματη μονάδα αντίστροφης όσμωσης επαγγελματικής χρήσης.

Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ευρώπη σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας και λειτουργίας της εγκατάστασης, παρέχοντας υψηλής ποιότητας νερό.

Επεξεργάζονται αποτελεσματικά νερά δικτύων ύδρευσης, υφάλμυρα καθώς και νερά γεωτρήσεων.

Μεμβράνες 1600GPD TFC BW γιά 6.000 λίτρα την ημέρα.

Οι Μονάδες αντίστροφης όσμωσης είναι τύπου compact , στηριγμένες σε ανοξείδωτο πάνελ αλουμινίου.

Οι ανωτέρω τύποι συστημάτων ισχύουν για υφάλμυρο νερό παροχής και απόρριψη αλάτων σε πσοοστό 99%.

Παροχή ρεύματος: 220V , 50 Hz μονοφασικό.


Η κάθε μονάδα είναι αυτόματη και περιέχει :

 • Φίλτρα κατακράτησης αιωρούμενων σωματιδίων 5 & 1 microns.
 • Πολυβάθμια Αντλία Υψηλής Πίεσης μονοφασική ( 230 V )
 • Ανοξείδωτες ηλεκτροβαλβίδες
 • Ροόμετρo παραγόμενου νερού
 • Ροόμετρo απόρριψης με βαλβίδα ρύθμισης
 • Ροόμετρο επανακυκλοφορίας με βαλβίδα ρύθμισης
 • Πρεσσοστάστες υψηλής και χαμηλής πίεσης.
 • 3 Μανόμετρα Ελέγχου Πίεσης.
 • Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή ένδειξη αγωγιμότητας παραγόμενου νερού
 • Κίτ ρύθμισης ποιότητας παραγόμενου νερού
 • Μεμβράνες 1500GPD
 • Μεμβρανοθήκες Fibreglass


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compact automatic equipment assembled on an iron bed, oven-painted, with anticorrosion treatment. Ideal for domestic and industrial use.

Made up of:

 • 2 9 3/4” cases for 5 and 1-micron filtration.
 • Brass electrovalves.
 • Minimum pressure switch.
 • Brass rotary vane pump.
 • TFC membranes.
 • Mιdium pressure,
 • fibreglass-reinforced containers.
 • Power supply and control panel and with PLC programmable automation
 • Automatic wash system.
 • 1 rejection flowmeter.
 • 1 recirculation flowmeter.
 • 1 production flow meter
 • 1 rejection regulatory valve.
 • 1 recirculation regulation valve.
 • 3 manometers.
 • Polyamide tubes.
 • Lacquered anonized aluminium front panel.

Technical specification:

 • Operating pressure:
 • 220 V monophasic./380 V Triphasic
 • Maximum inlet TDS 2000μς.
 • Supply pressure: between 2 and 6 bars.

Measurements:

 • Height 1300 mm.
 • Depth 200 mm.
 • Length 980 mm.

A suitable pretreatment process must be carried out depending on the quality of the water to be osmotized. Production calculations at 18° C and 500 ppm.

  
*
  
  
*

image verification

  Redraw

Characters: 

Loading...