Αναζητηση:

Αφαλάτωση Θαλασσινού Νερού SEA WATER 75.000μς

Αφαλάτωση-Θαλλασινού-Νερού
ΚΩΔΙΚΟΣ: 29841
Τιμή: 11,950.00

 
Περιγραφή
Αποστολή σε Φίλο σας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ, RO SYSTEMS REVERSE OSMOSIS, :

 SEA WATER 75.000μς

Αυτα Τα συστήματα είναι προηγμένες αυτοματοποιημένες, μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες σχεδιάζονται

και κατασκευάζονται στην Ευρώπη σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε περιοχής και εγκατάστασης.

Επεξεργάζονται αποτελεσματικά θαλλασινό νερό και νερά γεωτρήσεων περιεκτικότητας σε αλάτι.

 

CLEAR WATER SW base COMMERCIAL water system

Αυτόματες μονάδες αντίστροφης όσμωσης επαγγελματικής χρήσης & παραγωγής καθαρού νερού .
Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ευρώπη σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας και λειτουργίας της εγκατάστασης, παρέχοντας υψηλής ποιότητας νερό.

Επεξεργάζονται αποτελεσματικά νερά δικτύων ύδρευσης, υφάλμυρα, θαλλασινό νερό, καθώς και νερά γεωτρήσεων υψηλης αλατότητας (Μax 70.000 μς).

Οι Μονάδες αντίστροφης όσμωσης είναι τύπου compact , στηριγμένες σε ανοξείδωτο πάνελ αλουμινίου.

Οι ανωτέρω τύποι συστημάτων ισχύουν για νερό παροχής με αγωγιμότητα 70.000 μs/cm και απόρριψη αλάτων σε πσοοστό 99%.

Μεμβράνες SW 2540 / 4040 (made in USA).

Παροχή ρεύματος: 220V , 50 Hz μονοφασικό.


Η κάθε μονάδα είναι αυτόματη και περιέχει :

 • Φίλτρα κατακράτησης αιωρούμενων σωματιδίων 5 & 1 microns.
 • Πολυβάθμια Αντλία Υψηλής Πίεσης μονοφασική 2,2 KW ( 230 V )
 • Ανοξείδωτες ηλεκτροβαλβίδες
 • Ροόμετρo παραγόμενου νερού
 • Ροόμετρo απόρριψης με βαλβίδα ρύθμισης
 • Ροόμετρο επανακυκλοφορίας με βαλβίδα ρύθμισης
 • Πρεσσοστάστες υψηλής και χαμηλής πίεσης.
 • 3 Μανόμετρα Ελέγχου Πίεσης.
 • Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή ένδειξη αγωγιμότητας παραγόμενου νερού
 • Κίτ ρύθμισης ποιότητας παραγόμενου νερού
 • Μεμβράνες SW 2540 / 4040 (made in USA)
 • Μεμβρανοθήκες Fibreglass


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compact automatic equipment assembled on an iron bed, oven-painted, with anticorrosion treatment. Ideal for domestic and industrial use.

Made up of:

 • 2 9 3/4'' cases for 5 and 1-micron filtration.
 • Brass electrovalves.
 • Minimum pressure switch.
 • Brass rotary vane pump.
 • SW membranes 2540 / 4040
 • Midium pressure,
 • fibreglass-reinforced containers.
 • Power supply and control panel and with PLC programmable automation
 • Automatic wash system.
 • 1 rejection flowmeter.
 • 1 recirculation flowmeter.
 • 1 production flow meter
 • 1 rejection regulatory valve.
 • 1 recirculation regulation valve.
 • 3 manometers.
 • Polyamide tubes.
 • Lacquered anonized aluminium front panel.

Technical specification:

 • Operating pressure:
 • 220 V monophasic OR 380 V Triphasic
 • Maximum inlet TDS 70.000 μς.
 • Supply pressure: between 2 and 6 bars.

Measurements:

 • Height 1300 mm.
 • Depth 200 mm.
 • Length 980 mm.

A suitable pretreatment process must be carried out depending on the quality of the water to be osmotized. Production calculations at 18° C and 20,000 ppm.

  
*
  
  
*

image verification

  Redraw

Characters: 

Loading...